Linda Rykkje

4. kandidat, Førsteamanuensis

Linda er nestleder i styret, hun er 45 år og bor med familien på Ravnanger

  • Hun har tidligere vært i Hordaland MDG sitt fylkesstyre og hatt oppgaver nasjonalt ifm analyse av kvalitative data til siste stortingsvalg, samt medlem i Helsepolitisk utvalg 2018-2019.
  • Hun er utdannet sykepleier og har PhD i omsorgsvitenskap, og jobber med undervisning og forskning ved videreutdanning i gerontologi ved VID vitenskapelige høgskole.