Kommunevalgprogram

Fotocredit: Linda Rykkje

Å TA VARE PÅ MILJØET ER Å TA VARE PÅ OSS SELV.
Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Vi vil legge til rette for grønne jobber, parsellhage og gjenbruk. Det skal bli lettere å velge grønt. Vi gjør det gratis å levere på miljøstasjonen for husholdninger, og forenkler resirkulering av glass og metall. Ja til mindreplast!

Sammen kan vi minske køene og øke kollektivandelen, med flere ruter og innfartsparkering. Sykling blir tryggere og raskere med sykkelveier og sykkelfelt i veibanen. Ja til el-båt og flere rutetilbud på øyen!

Vi tar de unge på alvor, det er deres fremtid det gjelder! Barns oppvekst og nærskole er viktig. Alle må få tilgang til natur og friluftsområder. Vi begrenser utbygging og forurensning, sier nei til asfaltverk på Steinrusten og styrker vernet av strandsonen. Ja til å bevare den fine naturen på Askøy – vår grønne øy!

Kandidater Askøy kommunestyre: Hege Torghatten, 2. kandidat og ordførerkandidat, Thomas Remme, 1. kandidat

Her kan dere laste ned valgprogrammet vårt og se hva vi vil få til her på Askøy!

Valgprogram 2019

Valgprogram 2015