Svært alvorlig at vi er fratatt muligheten til å komme med forslag

MDG ved Hege Torghatten reagerer på politisk ukorrekt behandling av arealplanen i utvalg for teknikk og miljø (UTM)

12. mars, 2019